If you feel wiser, then be it.


De werkvloer van het ouderschap, - de concrete omgang met je kind -,
biedt een zeer dankbare oefenpratkijk.

Ontdek het met ‘Opvoeden in een Nieuw Universum’.Marike Berkhuysen is aangesloten bij beroepsvereniging CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten) en bij het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Consulten vallen onder de vakgroep psychosociale therapie met prestatiecode 24500 voor de zorgverzekeraar.
Zie hier voor meer informatie.