NUopvoeden actie

Opvoedingsondersteuning

Puur
Ondersteuning bij de opvoeding kan heel fijn zijn als je in de dagelijkse omgang met jouw kind(eren) regelmatig tegen situaties aanloopt die bij jou twijfel en onzekerheid oproepen. Door verantwoordelijkheid te nemen voor datgene wat jij merkt bij jezelf, houd je de relatie met het kind het meest puur en oprecht.

Dicht bij jezelf blijven
Soms beredeneren we gevoelens van twijfel en onzekerheid weg met de gedachte dat ‘’iedereen wel op zijn tijd onzekerheden ervaart bij de opvoeding’’. Dat is ongetwijfeld ook waar. Toch is het tegenstrijdig dat deze beredenatie, als voorbeeld, ons ervan zou weerhouden om ondersteuning op te zoeken. Want tegen onze kinderen ‘preken’ we dat je vooral dicht bij jezelf moet blijven en je niet altijd moet richten op wat anderen meemaken en doen. ,,Ik had een 4.5 op wiskunde, maar bijna iedereen had een onvoldoende op deze toets hoor’’. Ook al is het waar, de meeste ouders ervaren deze opmerking ook niet als vrijbrief voor de puber om niet voor zich zelf te onderzoeken waar de onvoldoende uit voort kwam.
Dicht bij jezelf blijven is gewoon makkelijker gezegd dan gedaan. Dat geldt voor de kinderen, en zeker ook voor jou als ouder.

Ethiek van het hart
Opvoedingsondersteuning is er op gericht om samen te kijken wat de effecten zijn van hoe de omgang met het kind verloopt. Onderzoeken wat de effecten zijn, is van hele andere orde dan beoordelen of iets goed of fout gaat. Jouw liefdevolle intentie is het vertrekpunt om invulling te gaan geven aan ouderschap vanuit de ethiek van het hart.

Bespreekbaar
Twijfel je of opvoedingsondersteuning vanuit het gedachtengoed van NUopvoeden iets voor jou is? Schroom niet en leg gerust je vraag aan mij voor. Hartelijke groet, Marike Berkhuysen

NUopvoeden